Zorgwijzer Partners

Gewicht 150 g
Schrijver

Peter Vrancken

Uitgever

Hersenstichting, 2007

Pagina's

52

Als iemand getroffen wordt door niet-aangeboren hersenletsel heeft dat gevolgen voor de getroffene, maar ook zeker voor zijn of haar omgeving. Vooral de partner van de persoon met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) zal dagelijks met de gevolgen te maken krijgen. Tot nu toe is er voor partners weinig tot geen compacte informatie beschikbaar over de te verwachten gevolgen van hersenletsel op termijn. Deze Zorgwijzer bevat informatie over (traumatisch) hersenletsel en de gevolgen die dit kan hebben voor de patiënt, maar vooral ook voor de partner. Het bevat concrete tips voor de partner hoe om te gaan met de emotionele en cognitieve problemen, en hoe de partner nog voor zichzelf kan zorgen. De adviezen en tips in deze Zorgwijzer kunnen wellicht richting geven aan het vinden van uitvoerbare oplossingen. In de eerste plaats is deze Zorgwijzer bedoeld voor partners van mensen met hersenletsel. Maar ook andere mantelzorgers die een emotionele band met de persoon met hersenletsel hebben, kunnen baat hebben bij deze Zorgwijzer.

De Zorgwijzer is geschreven door Peter Vrancken, gezondheidszorgpsycholoog en werkzaam bij het revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht. Hij werkt bij de divisie Neurorevalidatie en heeft zich gespecialiseerd in de gevolgen van hersenletsel op de langere termijn.

Categorieën: ,

5.15