Accreditatie

Verpleegkundigen en Verzorgenden
AXON leertrajecten is geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Dit betekent dat alle door AXON georganiseerde cursussen en studiedagen meetellen voor de registratie bij de beroepsgroep Verpleegkundigen en Verzorgenden.
 
Agogisch en Maatschappelijk Werkers
Sinds 15 januari is AXON leertrajecten geaccrediteerd door het Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk Werkers (BAMW). Deelname aan de basiscursus Professioneel omgaan met cliënten met hersenletsel (post-hbo) levert 5,3 registerpunten op. De betreffende cursus kan via de open inschrijving gevolgd worden of via het incompany aanbod.

Fysiotherapeuten
De basiscursus Professioneel omgaan met cliënten met hersenletsel (post-hbo) is bovendien geaccrediteerd door de beroepsvereniging van Fysiotherapeuten. Dit betekent dat deze scholing meetelt bij de volgende accreditatieregisters:
  • Algemeen fysiotherapeut
  • Geriatriefysiotherapeut
  • Kinderfysiotherapeut 
  • Psychosomatisch fysiotherapeut

Geestelijk Verzorgers in de Zorg
Een vrij onopvallende groep professionals in de zorg- en dienstverlening aan mensen met een niet-aangeboren hersenletsel is de groep geestelijk verzorgers. Ook voor deze beroepsgroep heeft AXON inmiddels accreditatie ontvangen.