Publicaties » Overzicht » Boeken door professionals

Publicaties

Het Nederlands Centrum Hersenletsel heeft in 2007 samen met AXON leertrajecten een publicatielijst samengesteld met een groot aantal relevante publicaties met betrekking tot niet aangeboren hersenletsel. In de loop van de daarop volgende jaren is de lijst aangevuld met nieuwe publicaties.
Op deze website vindt u een geüpdatet overzicht met alle aanbevolen en nog beschikbare publicaties onderverdeeld in verschillende categorieën (zie linkerkolom).

Boeken door professionals

Hersenletsel:begrijpen en begeleiden

Hersenletsel:begrijpen en begeleiden

Rachèl Kemps, Niels Farenhorst & Peter Vrancken • Boom Lemma: Amsterdam, 2015
Dit boek is de opvolger van "Hersenletsel: achtergronden en aanpak". In deze herziene uitgave wordt bijzondere aandacht besteed aan het ICF-model en de gedragscirkel als uitgangspunt voor interventies. Drie casusbeschrijvingen vormen de rode draad van het boek.
Hersenletsel heb je niet alleen

Hersenletsel heb je niet alleen

Jenny Palm • Koninklijke Van Gorcum: Assen, 2013
“Als papa zo boos op mij is, komt het echt door dat knikkertje in zijn hoofd hè en niet omdat ik echt alles fout doe?” Hersenletsel is een ingrijpende gebeurtenis, in de eerste plaats natuurlijk voor degene die het overkomt. Onze maatschappij heeft nauwelijks besef van de impact die hersenschade heeft op het dagelijks leven van allen die er bij betrokken zijn; zelfs voor ervaringsdeskundigen is en blijft het een permanente ‘zoektocht’. Kennis delen helpt, vandaar dit boek. De uitgave omvat drie delen. Deel 1 bevat ervaringsverhalen over de impact van hersenletsel op de persoon zelf en zijn omgeving, vele hiervan zijn geschreven door de partner. Andere verhalen zijn opgetekend na uitgebreide ...
Omgaan met hersenletsel

Omgaan met hersenletsel

Jenny Palm • Koninklijke Van Gorcum: Assen, 2012
Veel mensen met niet-aangeboren hersenletsel zijn vanaf het moment dat zij zijn uitbehandeld in meerdere of mindere mate aangewezen op de hulpverlening. Hulpverleners zoeken vaak jarenlang elke dag opnieuw naar de juiste manier van omgaan met hun individuele cliënt. De autonomie van die individu dient daarbij voorop te staan, uiteraard met inachtneming van de aanwezige beperkingen. Dat is een buitengewoon ingewikkeld proces, waarvoor dit boek een belangrijke bron van inspiratie vormt. Omgaan met hersenletsel biedt een overzicht van het gehele spectrum van niet aangeboren hersenletsel, waarbij de nadruk ligt op ...
Hersenletsel: achtergronden en aanpak

Hersenletsel: achtergronden en aanpak

Henk Eilander, Patty van Belle-Kusse & Peter Vrancken • Lemma: Den Haag, 2006
Dit boek is de vernieuwde uitgave van Ze zeggen dat ik zo veranderd ben, een veelbesproken Teleac-serie uit 1998. Het boek gaat over de achtergrond van hersenletsel en de aanpak ervan. Hersenletsel heeft ingrijpende gevolgen voor de getroffenen en hun omgeving. Meestal is het letsel onzichtbaar voor de buitenwereld, waardoor er veel onbegrip is. Onbekendheid met de gevolgen ...
Omgaan met gedragsverandering na hersenletsel

Omgaan met gedragsverandering na hersenletsel

Arno Prinsen, Hans van Dam, Peter Vrancken • AXON leertrajecten, 2009
In de basiscursus van AXON leertrajecten worden gedragsveranderingen geanalyseerd aan de hand van de gedragscirkel. Mensen met hersenletsel zelf, maar ook mensen in hun directe omgeving lopen tegen zaken aan waar ze zonder hulp niet uitkomen. Vaak gaat het om veranderd gedrag dat ...
Informatie voor begeleiders en verzorgers

Informatie voor begeleiders en verzorgers

P.L. Hoenderdaal, P.H. Vrancken en L. Zegerius • AXON leertrajecten 2011
Niet-aangeboren hersenletsel; Informatie voor begeleiders en verzorgers bevat kort en bondig de noodzakelijke informatie over oorzaken en gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel, alsook adviezen voor behandeling en begeleiding. Begeleiders en verzorgers hebben een cruciale rol bij ...
Informatie voor maatschappelijk werkers

Informatie voor maatschappelijk werkers

P.L. Hoenderdaal, C.J. Sleeboom-van Raaij, e.a. • AXON leertrajecten, 2009
Niet-aangeboren hersenletsel; informatie voor maatschappelijk werkers bevat kort en bondig de noodzakelijke informatie over oorzaken en gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel, alsook adviezen voor behandeling en begeleiding. Maatschappelijk werkenden hebben een cruciale rol bij ...
Methodisch ondersteunen van mensen met hersenletsel

Methodisch ondersteunen van mensen met hersenletsel

Patty van Belle & Judith Zadoks • Zadoks uitgeverij, 2011
Niet-aangeboren hersenletsel heeft ingrijpende gevolgen voor degene die het overkomt en diens omgeving. Vaak is iemand blijven aangewezen op hulp. Het begeleiden van mensen met niet-aangeboren hersenletsel roept veel vragen op. Hoe help je de persoon zijn leven weer op orde te krijgen? Wat wil hij bereiken en wat kan er nog? Hoe kom je hierover met elkaar in gesprek? Hoe kun je begeleiden zonder de regie over te nemen? Het begeleidingsmodel Hooi op je vork is ontwikkeld als handreiking bij het vinden van antwoorden op deze vragen. De werkwijze wordt toegepast in ...
Eigen weg

Eigen weg

Patty van Belle & Judith Zadoks • Zadoks uitgeverij: Utrecht, 2011
'Eigen weg' is een praktische en volledige ondersteuningsroute voor het opvoeden van kinderen en jongeren met hersenletsel. Het is gebaseerd op 'Hooi op je vork', het ondersteuningsmodel voor volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel van dezelfde auteurs. De ondersteuningsroute voor kinderen en jongeren is ontwikkeld in nauwe samenwerking met ouders en met deskundigen op gebied van niet-aangeboren hersenletsel bij kinderen. Deze versie is geschreven voor professionele begeleiders van kinderen of jongeren met hersenletsel en hun gezin. De werkwijze omvat ...
Heb ik een probleem dan?

Heb ik een probleem dan?

Arno Prinsen • InteraktContour, 2009
Het boek 'Heb ik een probleem dan?', geschreven door Arno Prinsen, werpt een nieuw licht op de problematiek rondom niet-aangeboren hersenletsel. Theorie uit de managementliteratuur wordt in het boek vertaald naar een gerichte, stapsgewijze benadering van cliënten met hersenletsel. In het boek komen de volgende begrippen aan de orde: Voorbijganger, Zoeker en Klant. Deze begrippen geven de mate aan waarin er bij een cliënt sprake is van ziektebesef: De Voorbijganger heeft een beperkt ziektebesef. Hij erkent niet dat hij een probleem heeft. De voorbijganger heeft ...
Mag ik ook ff

Mag ik ook ff

Martine Kapitein & Rita van der Horst • Hersenstichting, 2009
Dit boek is speciaal voor al die broers en zussen tussen de 8 en 14 jaar die dagelijks te maken hebben met een broer of zus met niet-aangeboren hersenletsel. Er gaat vaak veel aandacht naar de persoon mèt NAH, maar er verandert ook heel veel voor de rest van het gezin, voor JOU dus! Wat maak JIJ mee en wat wil JIJ weten? Je leest wat anderen in eenzelfde situatie te vertellen hebben en je krijgt informatie. Je kunt ook zelf aan de slag met ...
Ik hou nog steeds van appeltaart

Ik hou nog steeds van appeltaart

Suzanne de Roos en Diana Moonen-de Zwaan • pica 2015
Handboek dat op een praktische en bondige manier NAH-expertise op het gebied van gezinsondersteuning en onderwijsbegeleiding bundelt. Het pretendeert niet volledig in te gaan op alle medische en neurologische aspecten van het letsel. De ontbrekende schakel in de keten, waar ouders en school op blijven stuklopen, is de vraag: hoe geef ik die begeleiding dan, en wat betekent het voor het leven in mijn gezin, of voor die ene leerling in mijn klas en zijn klasgenoten?
Communicatie bij hersenletsel

Communicatie bij hersenletsel

Redactie Ellen Witteveen, Leo Admiraal, Henriëtte Visser en Jean Pierre Wilken • Bon Staffleu van Loghum: Houten, 2010
Mensen met ernstige vormen van hersenletsel gaan een langdurig herstelproces in. Het verloop van dit herstelproces is bepalend voor de kwaliteit van leven. In dit boek wordt het herstelproces vanuit drie invalshoeken benaderd: medisch herstel, persoonlijk herstel en sociaal-maatschappelijk herstel. Per jaar worden er meer dan 120.000 mensen onverwacht geconfronteerd met een ongeval of ziekte waarbij de hersenen beschadigd raken. Een deel van hen houdt daar niets aan over, een groter deel heeft blijvend last van beperkingen en een veranderd functioneren. Jaarlijks hebben ...
In het oog, in het hart

In het oog, in het hart

Jolanda Keesoom en Ellen Witteveen • Kenniscentrum Sociale Innovatie, HU, 2012
De ondersteuning van mantelzorgers van mensen met niet-aangeboren hersenletsel kan beter. Dat blijkt niet alleen uit ervaringen van die mantelzorgers zelf: dat constateren ook professionals die met hen te maken krijgen. De gevolgen van hersenletsel zijn vaak ingrijpend en langdurig. Niet alleen voor de getroffene zelf, maar ook voor de naasten.......
Een sterk netwerk

Een sterk netwerk

Jolanda Keesoom en Ellen Witteveen • Kenniscentrum Sociale Innovatie, HU, 2012
Mensen met ernstige vormen van hersenletsel gaan een langdurig herstelproces in. Het verloop van dit herstelproces is bepalend voor de kwaliteit van leven. In dit boek wordt het herstelproces vanuit drie invalshoeken benaderd: medisch herstel, persoonlijk herstel en sociaal-maatschappelijk herstel. Per jaar worden er meer dan 120.000 mensen onverwacht geconfronteerd met een ongeval of ziekte waarbij de hersenen beschadigd raken. Een deel van hen houdt daar niets aan over, een groter deel heeft blijvend last van beperkingen en een veranderd functioneren. Jaarlijks hebben ...
Aan het werk met hersenletsel

Aan het werk met hersenletsel

Een uitgave van Hersenstichting Nederland, 2009
Hersenletsel kan iemand zomaar overkomen, ook tijdens zijn of haar werkzame leven. Per jaar worden meer dan 70.000 mensen erdoor getroffen. Hersenletsel leidt in veel gevallen tot blijvende veranderingen in het functioneren. Terugkeer naar werk vraagt om aanpassingen die zijn toegesneden op de individuele mogelijkheden. Re-integratie van mensen met hersenletsel is ...
Zorgwijzer Gedragsveranderingen

Zorgwijzer Gedragsveranderingen

Daniëlle Boelen • Hersenstichting Nederland, 2014
De hersenen regelen ons gedrag en onze persoonlijkheid. Als er door een hersenaandoening schade ontstaat in de hersenen, kunnen er veranderingen optreden in het gedrag. De balans in iemands persoonlijke kenmerken kan verschuiven. Partners van mensen met een hersenaandoening geven vaak aan dat deze gedragsveranderingen.....
Zorgwijzer Geheugen

Zorgwijzer Geheugen

Rudolf Ponds & Frans Verhey • Hersenstichting Nederland, 2011
Dit boek biedt informatie over de werking van ons geheugen en vooral ook over de veranderingen van het geheugen met het ouder worden. Ook wordt ingegaan op de verschillen tussen ouderdomsvergeetachtigheid en dementie en wordt de relatie besproken tussen geheugen en lichamelijke en psychische gezondheid. Daarnaast geeft het praktische tips over hoe men alledaagse vergeetachtigheid kan tegengaan. De meeste ouderen klagen over vergeetachtigheid. Ze zijn bang dat het een voorbode is ...
Zorgwijzer Hersenaandoeningen en seksualiteit

Zorgwijzer Hersenaandoeningen en seksualiteit

Monique Weiland & Rene Prop • Hersenstichting Nederland, 2007
Het boekje beschrijft wat de rol van de hersenen bij seksualiteit is, hoe hersenaandoeningen de seksualiteit kunnen verstoren, wat de specifieke problemen kunnen zijn en ten slotte ook de oplossingen daarvoor. Meer specifiek leest u bijvoorbeeld over seksualiteit in instellingen, hulpmiddelen, psychologische aspecten en lichamelijke beperkingen zoals verstoorde bewegingen. Hoewel enkele hersenaandoeningen specifiek genoemd worden, is het boekje geen opsomming van seksuele problemen per hersenaandoening. Het gaat hier om overkoepelende problemen waarmee veel ...
Zorgwijzer Partners

Zorgwijzer Partners

Peter Vrancken • Hersenstichting Nederland, 2008
Als iemand getroffen wordt door niet-aangeboren hersenletsel heeft dat gevolgen voor de getroffene, maar ook zeker voor zijn of haar omgeving. Vooral de partner van de persoon met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) zal dagelijks met de gevolgen te maken krijgen. Tot nu toe is er voor partners weinig tot geen compacte informatie beschikbaar over de te verwachten gevolgen van hersenletsel op termijn. Deze Zorgwijzer bevat informatie over (traumatisch) hersenletsel en de gevolgen die dit kan hebben ...
Zorgwijzer Vermoeidheid

Zorgwijzer Vermoeidheid

Aglaia Zedlitz • Hersenstichting Nederland, 2010
Vermoeidheid is een veelvoorkomend verschijnsel na niet-aangeboren hersenletsel. Naar schatting krijgt meer dan de helft van de hersenletselpatiënten ermee te maken. Het eerste deel van deze Zorgwijzer beschrijft naast verschillende soorten vermoeidheid, ook mogelijke oorzaken en wisselwerkingen met bijvoorbeeld emoties en slaap....
BrainSTARS

BrainSTARS

J.E. Dise-Lewis • Vilans, 2012
Jaarlijks lopen duizenden kinderen hersenletsel op. Soms leidt dit pas jaren later tot leer- en gedragsproblemen. Thuis, in omgang met vrienden en/of op school. Veel ouders, leerkrachten én professionele begeleiders van (gezinnen met) een kind met niet-aangeboren hersenletsel zijn op zoek naar toegankelijke informatie over de gevolgen van hersenletsel. Ook hebben zij behoefte aan ...
Leven na een beroerte

Leven na een beroerte

Jenny Palm • Bohn Staffleu van Loghum, 2011
Wanneer mensen een beroerte (CVA) hebben doorgemaakt, is de aandacht in eerste instantie gericht op het overleven en herstel van de hersenbloeding of het herseninfarct. Pas daarna komt de vraag; "Overleven, ja, maar hoe dan?" Dit boek gaat vooral over de psychologische en neuropsychologische gevolgen van een beroerte: wat betekent het voor je leven wanneer je opeens geconfronteerd wordt met de gevolgen van een beroerte. Het boek geeft uitleg over specifieke problemen, en wat ...


Klik hier om je aan te melden voor de nieuwsbrief AXON Actueel: Ontvangen