Publicaties » Bestel
Je bent hier:

Communicatie bij hersenletsel. Begrijpen we elkaar?

Redactie Ellen Witteveen, Leo Admiraal, Henriëtte Visser en Jean Pierre Wilken  |  Bon Staffleu van Loghum: Houten, 2010  |  ISBN 9789031382156

Mensen met ernstige vormen van hersenletsel gaan een langdurig herstelproces in. Het verloop van dit herstelproces is bepalend voor de kwaliteit van leven. In dit boek wordt het herstelproces vanuit drie invalshoeken benaderd: medisch herstel, persoonlijk herstel en sociaal-maatschappelijk herstel.

Per jaar worden er meer dan 120.000 mensen onverwacht geconfronteerd met een ongeval of ziekte waarbij de hersenen beschadigd raken. Een deel van hen houdt daar niets aan over, een groter deel heeft blijvend last van beperkingen en een veranderd functioneren. Jaarlijks hebben enkele duizenden mensen te maken met ernstige blijvende lichamelijke, cognitieve en gedragsmatige gevolgen. Vanwege de complexiteit van het letsel zijn niet alle gevolgen even goed zichtbaar. Een groot deel van de mensen blijft kampen met beperkingen in het dagelijks leven. Dit heeft gevolgen voor de persoon zelf, maar ook voor familie, vrienden en werkomgeving.
Mensen met ernstige vormen van hersenletsel gaan een langdurig herstelproces in. Het verloop van dit herstelproces is bepalend voor de kwaliteit van leven. In dit boek wordt het herstelproces vanuit drie invalshoeken benaderd: medisch herstel, persoonlijk herstel en sociaal-maatschappelijk herstel.

Omdat al deze dimensies van belang zijn is een integrale benadering van het herstelproces gewenst. In alle fasen van het herstelproces is een goed begrip essentieel. Daarom staat communicatie in dit boek centraal. Zowel voor degene met hersenletsel als voor de mantelzorger heeft de communicatie met professionals effect op de vele facetten van functioneren en het weer deelnemen aan het dagelijks leven.
Dit boek heeft drie centrale thema?s, namelijk communicatie, herstel en herstelondersteuning. Het boek beoogt een antwoord te geven op de vraag ?Hoe begrijpen we elkaar??. Zodat het herstelproces van de cliënt optimaal wordt ondersteund.

Het boek biedt conceptuele kaders en kennis over hersenletsel. Daarnaast bevat het waardevolle tips voor diegenen die met hersenletsel te maken krijgen: de professional, de persoon met hersenletsel, de mantelzorger en de sociale omgeving. Er wordt onder meer ingegaan op de vragen: Wat houdt hersenletsel in en wat zijn de gevolgen ervan? Wat maakt communiceren lastig? Hoe kunnen professionals zo goed mogelijk op de persoon met hersenletsel en de mantelzorger afstemmen? Welke ontwikkelingen zien we zich aftekenen in de professionalisering bij deze doelgroep? Wat is de rol van ervaringskennis? Hoe worden taken en verantwoordelijkheden verdeeld? Wat is de plek van zorgaanbieders, cliëntenraden en patiëntenverenigingen?

Het boek is geschreven voor professionals die te maken hebben met mensen met niet aangeboren hersenletsel en werkzaam zijn in het werkveld van zorg en welzijn, zoals ziekenhuizen, revalidatiecentra, woonvormen, activiteitencentra, verpleeghuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg. Het is ook geschikt voor docenten en studenten van HBO opleidingen zoals Social Work, Verpleegkunde en Psychologie.

€39,99
Excl. BTW €37,73
Terug


Klik hier om je aan te melden voor de nieuwsbrief AXON Actueel: Ontvangen