Over AXON » Profiel

Profiel

Wie zijn wij?


AXON leertrajecten is een gespecialiseerd opleidingsinstituut op het gebied van hersenletsel. Bijna 15 jaar organiseren we leertrajecten op dit gebied. We zijn ontstaan uit het Nederlands Centrum Hersenletsel, het landelijk kenniscentrum voor de ontwikkeling en verspreiding van kennis op het gebied van niet-aan geboren hersenletsel. De expertise van het Nederlands Centrum Hersenletsel, gecombineerd met onze ervaring en kennis van professionalisering van beroepskrachten die werken met cliënten met hersenletsel, vindt u terug in ons aanbod.

Medewerkers

Het team van AXON leertrajecten bestaat uit:

  • Leo Brederveld, opleidingsmanager 
  • Svea Verseput, planning & organisatie
  • Bas Vreugdenhil, organisatie HersenletselCongres

Visie

AXON leertrajecten werkt vanuit de overtuiging dat professionalisering van werkers in zorg, revalidatie, onderwijs, wonen, dagbesteding en arbeidsintegratie wezenlijk kan bijdragen aan de ontwikkeling en participatie van mensen met hersenletsel.

 

Hersenletsel betekent een ernstige breuk in de levenslijn. Cliënten met hersenletsel zijn vaak blijvend aangewezen op hulp. De wereld is niet meer zoals hij was. Vooral de gevolgen op cognitief, emotioneel en gedragsmatig gebied leveren allerlei problemen op, zowel voor de persoon met hersenletsel als voor de omgeving. Ook hulpverleners lopen tegen problemen aan. Vaak is het zoeken om de cliënt de juiste hulp te bieden. Een standaardaanpak is niet mogelijk. Maatwerk is vereist. Dat vraagt deskundigheid van jou en een eenduidige aanpak van het team. Daarvoor zijn inzicht in de gevolgen van hersenletsel en vaardigheden in de omgang met cliënten met hersenletsel nodig.

Expertise

AXON leertrajecten organiseert uitsluitend leertrajecten op het gebied van hersenletsel. In de leertrajecten bundelen we expertise op het gebied van hersenletsel en didactische expertise. Door deze combinatie kunnen onze klanten rekenen op hoge kwaliteit. Tientallen instellingen hebben dan ook in de loop der jaren een beroep op ons gedaan.

 

Samenwerking

 

AXON leertrajecten werkt samen met organisaties in verschillende sectoren van zorg, revalidatie, onderwijs, wonen, dagbesteding en arbeidsintegratie. 

Onze leertrajecten zijn bestemd voor uitvoerende medewerkers die in hun dagelijks werk cliënten met hersenletsel begeleiden. Dankzij een breed en gevarieerd aanbod dat is afgestemd op verschillende beroepsgroepen en sectoren kunnen we inspelen op specifieke vragen van uw organisatie en medewerkers.

 

Ook werken we nauw samen met deskundigen op het gebied van hersenletsel. Onze docenten en trainers zijn afkomstig uit de praktijk van diagnostiek, behandeling en begeleiding van cliënten met hersenletsel. Zij hebben jarenlange ervaring met het begeleiden van deze mensen. Dankzij hun deskundige inbreng zijn de leertrajecten in de loop der jaren een begrip geworden.

 

Met het Nederlands Centrum Hersenletsel (NCH) werken we samen op het gebied van kwaliteitszorg. Het NCH borgt de kwaliteit van de leertrajecten en verstrekt aan deelnemers die een basiscursus succesvol hebben afgerond, het Certificaat Nederlands Centrum Hersenletsel.


Aanbod

Ons aanbod weerspiegelt de vraag van organisaties en deelnemers naar scholing die tastbare resultaten oplevert voor de werkpraktijk. 

Om te kunnen voldoen aan de grote variëteit aan vragen bieden wij een breed scala aan mogelijkheden. Basiscursussen om het fundament te leggen en vervolgtrajecten zoals trainingen, workshops, intervisie en supervisie om de competenties van medewerkers te verbreden en te verdiepen.

 

Naast trajecten met open inschrijving bieden we alle trajecten ook incompany aan.

 

Op onze website en in onze jaarlijkse Programmagids vindt u een overzicht van de mogelijkheden.Klik hier om je aan te melden voor de nieuwsbrief AXON Actueel: Ontvangen