29 januari 2014
Hersenletsel krijg je niet alleen; mantelzorgers en/of partners moeten er ook mee leren omgaan

De uitspraak “hersenletsel krijg je niet alleen” is inmiddels een open deur in de zorg voor mensen met hersenletsel, maar het is meer dan ooit waar! Mantelzorgers krijgen een uitgebreider takenpakket en grotere verantwoordelijkheid ten aanzien van de zorg aan hun naaste met hersenletsel. De workshop "De partner leren omgaan met de gevolgen van hersenletsel", welke plaatsvindt op 13 mei, gaat in op deze steeds belangrijker wordende rol en biedt daarbij praktische handvaten.

Van de mantelzorger wordt door de overheid een steeds actievere en professionelere rol verwacht.  Het kabinet wil mantelzorgers gaan betrekken bij hulp via de Wmo en de AWBZ. De bedoeling is dat professionele zorgverleners en mantelzorgers als gelijkwaardig partner worden beschouwd. Een betere samenwerking tussen de mantelzorger, zorgvrijwilliger en de professionele hulpverlener is daarbij nodig.

De mantelzorger krijgt dus steeds meer op zijn of haar schouders t.a.v. de zorg aan de partner, het familielid of de vriend. Reden om aan deze betrokkene juist in de begeleiding veel aandacht te besteden. In de workshop “De partner leren omgaan met de gevolgen van hersenletsel” wordt daar volop aandacht aan besteed. 

De workshop vindt plaats op dinsdagmiddag 13 mei 2014 in het Bastion Hotel te Utrecht en de deelnamekosten bedragen € 218,-. 

Lees hier meer over de inhoud van de workshop en schrijf u snel in.

Oudere berichten zijn nog te vinden in het archief.Klik hier om je aan te melden voor de nieuwsbrief AXON Actueel: Ontvangen