Werken met direct betrokkenen

Workshop De partner leren omgaan met de gevolgen van hersenletsel (8400) bestemd voor maatschappelijk werkers, ambulant begeleiders, verpleegkundigen en consulenten die intramuraal of ambulant werken met partners van mensen met hersenletsel. De workshop is ook geschikt voor medewerkers van organisaties die voorlichtingsbijeenkomsten voor gezinsleden organiseren. 
Na afloop van deze cursus kun je een partner voorbereiden op het samenleven met de partner met hersenletsel en daarvoor handreikingen bieden.

Workshop Kinderen voorbereiden op de gevolgen van hersenletsel bij een ouder (8500) bestemd voor maatschappelijk werkers, ambulant begeleiders, consulenten, verpleegkundigen en leerkrachten die (meer) aandacht willen besteden aan kinderen waarvan een ouder hersenletsel heeft. In deze workshop leer je een kind voorbereiden op de gevolgen van het hersenletsel bij een van zijn ouders op een wijze die past bij zijn leeftijd.