Cursusaanbod » Vervolgtrajecten

Vervolgtrajecten • Praktijkbijeenkomst Begeleiden van cliënten met hersenletsel in de praktijk (1420) bestemd voor begeleiders en verzorgenden die oud-deelnemers zijn van de basiscursus Professioneel omgaan met cliënten met hersenletsel die zich samen met collega's verder willen verdiepen in complexe situaties in hun praktijk met cliënten met hersenletsel. 

 • Praktijkbijeenkomst Begeleiden van leerlingen met hersenletsel in de onderwijspraktijk (3310) voor docenten en begeleiders bij het speciaal onderwijs.
  Bestemd voor oud-deelnemers van de basiscursus Professioneel omgaan met leerlingen met hersenletsel die zich samen met collega's verder willen verdiepen in complexe situaties in hun praktijk met leerlingen met hersenletsel. 

 • Cursus Hersenletsel: Ondersteunen van cliënt en naasten (7110) bestemd voor begeleiders die werkzaam zijn in de ambulante dienstverlening.
  De praktijkgerichte cursus Ondersteunen van de cliënt en zijn of haar naasten gaat in op de gevolgen van hersenletsel voor de cliënt en de directe omgeving en hoe je als hulpverlener hier ondersteuning kunt bieden.

 • NIEUW: Praktijkbijeenkomst Werken met het begeleidingsmodel Hooi op je Vork in de praktijk (5500) bestemd voor begeleiders die werken met jongeren of volwassenen met hersenletsel en de training “werken met het begeleidingsmodel Hooi op je vork” gevolgd hebben.
  De bijeenkomst heeft als doel het vergroten van de deskundigheid op het gebied van begeleiding van cliënten met hersenletsel met behulp van de methodiek.

 • Begeleide intervisie Toepassen van Hooi op je Vork in de organisatie (5700) bestemd voor gedragskundigen en leidinggevenden die begeleiders coachen en ondersteunen in het werken met het begeleidingsmodel Hooi op je vork.
  De intervisie is gericht op het vergroten van de effectiviteit van je eigen rol, die cruciaal is bij het werken met Hooi op je vork. 

 • Begeleide intervisie Professionaliseren van eigen handelen door reflectie (6100/6101) bestemd voor psychologen en gedragskundigen die in hun werk te maken hebben met cliënten met hersenletsel en/of teams begeleiden bij het vinden van een aanpak.
  Deze begeleide intervisie biedt de mogelijkheid om zich samen met collega's op een actieve wijze te verdiepen in de problematiek van cliënten met hersenletsel.

 • Supervisie Regisseur van je eigen beroepsleven (6400/6410) bestemd voor mensen die werkzaam zijn in zorg, onderwijs en arbeidsintegratie in zowel uitvoerende, ondersteunende als leidinggevende functies.
  Werken met cliënten met hersenletsel is een bijzondere opgave. De problematiek kan je als begeleider zó raken dat je moeite hebt om deze los te laten. Ook kan het moeilijk zijn om met je collega's tot overeenstemming te komen over de juiste aanpak en bejegening van een cliënt. Supervisie kan je helpen een helder zicht te krijgen op je functioneren. 
  Het doel van supervisie is dat je regisseur wordt van je eigen beroepsleven.


Klik hier om je aan te melden voor de nieuwsbrief AXON Actueel: Ontvangen