Cursusaanbod » Trainingen

Trainingen • Training Professioneel communiceren met de cliënt met hersenletsel (6200/6210) bestemd voor begeleiders, verzorgenden, verpleegkundigen en behandelaars die regelmatig gesprekken voeren met cliënten met hersenletsel en hun familie. 
  Middels deze training worden de communicatieve vaardigheden verder ontwikkeld om op een effectieve manier te communiceren met een cliënt met hersenletsel en zijn familie.

 • Training SOS-NAH als instrument bij hulpvraagverduidelijking (6500) bestemd voor professionals die een taak hebben of krijgen bij het signaleren en rapporteren van  de gevolgen van hersenletselproblematiek binnen gezinnen. 
  Met behulp van de 'Signaallijst Onderkenning Systeem-problematiek Niet-aangeboren Hersenletsel' (SOS-NAH) kun je als hulpverlener de problemen waardoor het functioneren van de persoon met hersenletsel en/of het gezinssysteem niet goed verloopt in kaart brengen. In de training leer je op een praktische manier het instrument SOS-NAH te gebruiken.

 • Training Werken met het begeleidingsmodel Hooi op je vork (5300/5311) bestemd voor begeleiders, verzorgenden, leidinggevenden en gedragskundigen die met Hooi op je vork (gaan) werken. 
  Het begeleidingsmodel Hooi op je vork biedt praktische ondersteuning bij het vinden van antwoorden op deze vragen. Begeleider en cliënt gaan samen systematisch na hoe het leven van de cliënt er vroeger uitzag en wat hij nu belangrijk vindt. Vervolgens werken ze aan concrete doelen met het oog op een plezierige en zinvolle invulling van het leven.

 • Training Werken met de ondersteuningsroute Eigen Weg, (5800) bestemd voor begeleiders, verzorgenden, leidinggevenden en gedragskundigen die werken met kinderen en jongeren met niet-aangeboren hersenletsel en hun gezin.
  Eigen Weg is een praktische en volledige ondersteuningsroute voor het opvoeden van kinderen en jongeren met hersenletsel. Werken met Eigen Weg zorgt voor meer inzicht in wat het kind/ de jongere  nodig heeft en voor betere afstemming in het gezin en/of met hulpverleners.

 • Training Professioneel omgaan met agressie bij cliënten met hersenletsel (6800) bestemd voor begeleiders, verzorgenden, verpleegkundigen en behandelaaars die regelmatig werken met cliënten met hersenletsel. 
  Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor agressie en dreigend destructief gedrag bij hersenletsel; als direct gevolg zijn van de hersenbeschadiging, maar  ook als reactie op invloed van buitenaf. Begeleiders en verzorgers werken vaak individueel met een persoon met hersenletsel en zijn daardoor kwetsbaar. Ook de familie en vrienden ervaren problemen met dit gedrag. Door observatie en analyse kun je agressie voor zijn. Preventie is belangrijker dan ingrijpen.
  Deze training geeft je daartoe kennis en inzicht ten aanzien van gedragsproblemen die zich voor kunnen doen bij cliënten met niet-aangeboren hersenletsel.


Klik hier om je aan te melden voor de nieuwsbrief AXON Actueel: Ontvangen