Cursusaanbod » Onderwijs

Onderwijs  • Basiscursus Professioneel omgaan met leerlingen met hersenletsel (3030/3031) bestemd voor leerkrachten, interne en ambulante begeleiders die werkzaam zijn in scholen voor speciaal onderwijs die leerlingen met hersenletsel opvangen. Daarnaast staat de cursus ook open voor remedial teachers en begeleiders/adviseurs van onderwijsbegeleidingsdiensten en schoolteams.
    Deze basiscursus biedt een handreiking om het onderwijs aan leerlingen met hersenletsel af te stemmen op hun specifieke behoeften.

  • Praktijkbijeenkomst Begeleiden van leerlingen met hersenletsel in de onderwijspraktijk (3310) voor docenten en begeleiders bij het speciaal onderwijs.
    Bestemd voor oud-deelnemers van de basiscursus Professioneel omgaan met leerlingen met hersenletsel die zich samen met collega's verder willen verdiepen in complexe situaties in hun praktijk met leerlingen met hersenletsel.


Klik hier om je aan te melden voor de nieuwsbrief AXON Actueel: Ontvangen