Cursusaanbod » Basiscursussen

Basiscursussen 

 • Basiscursus Professioneel omgaan met cliënten met hersenletsel bestemd voor begeleiders en verzorgenden op diverse niveaus:

  • a) begeleiders op mbo-niveau 2 en 3 (1065)
   Basiscursus voor (assistent)begeleiders, activiteitenbegeleiders en verzorgenden die werken met jongeren of volwassen met hersenletsel.
  • b) begeleiders op mbo-niveau 3 en 4 (1060)
   Basiscursus voor begeleiders, activiteitenbegeleiders en verzorgenden die werken met jongeren of volwassen met hersenletsel.
  • c) begeleiders op hbo-niveau (2060/2061)
   Basiscursus voor verpleegkundigen, paramedici, maatschappelijk werkenden en ambulant begeleiders die werken met jongeren of volwassen met hersenletsel.
  • d) ambulant begeleiders (2070)
   Basiscursus voor ambulant begeleiders.

 • Basiscursus Professioneel omgaan met kinderen en jongeren met hersenletsel en hun gezin (2080) bestemd voor (ambulant) begeleiders die werkzaam zijn in de gehandicaptenzorg, begeleiders in de jeugdzorg en jeugdpsychiatrie die kinderen met hersenletsel opvangen, verpleegkundigen en verzorgenden in de (kinder)revalidatie.
  Deze basiscursus biedt een handreiking om de begeleiding aan kinderen met hersenletsel en het gezin af te stemmen op hun specifieke behoeften.


 • Basiscursus Professioneel omgaan met leerlingen met hersenletsel (3030/3031) bestemd voor leerkrachten, interne en ambulante begeleiders die werkzaam zijn in scholen voor speciaal onderwijs die leerlingen met hersenletsel opvangen. Daarnaast staat de cursus ook open voor remedial teachers en begeleiders/adviseurs van onderwijsbegeleidingsdiensten en schoolteams.
  Deze basiscursus biedt een handreiking om het onderwijs aan leerlingen met hersenletsel af te stemmen op hun specifieke behoeften.

 • Basiscursus Professioneel begeleiden van cliënten met hersenletsel bij arbeidsintegratie (4040/4041) bestemd voor arbeidsbegeleiders, traject- of loopbaanbegeleiders, arbeidsconsulenten en jobcoaches die werken met cliënten met hersenletsel.
  In deze basiscursus leer je wat de gevolgen zijn van hersenletsel en wat deze betekenen voor de arbeidsmogelijkheden van iemand met hersenletsel. Ook leer je welke factoren van belang zijn bij de begeleiding van cliënten met hersenletsel naar werk of op de werkplek. Daarbij speelt de werkomgeving een cruciale rol.

 • Basiscursus Mantelzorgers leren omgaan met cliënten met hersenletsel (1090) bestemd voor vrijwilligers die regelmatig te maken hebben met gezinnen waar een van de leden hersenletsel heeft en mantelzorgers.
  In dit traject nemen de deelnemers kennis van de oorzaken en gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel; ze zijn zich ervan bewust dat bepaald gedrag kan samenhangen met niet-aangeboren hersenletsel.  


Klik hier om je aan te melden voor de nieuwsbrief AXON Actueel: Ontvangen